Fagforeninger – det frie valg

Vælger du at blive medlem af en fagforening, vil du bl.a. kunne få rådgivning i forbindelse med lønspørgsmål, barselsregler og arbejdsrelaterede tvister. Det kan måske være svært at afgøre, hvilke parametre der bør veje tungest, når man skal vælge fagforening.

Når du tjekker forskellige fagforeningstilbud, spiller prisen en central rolle, og der kan spares flere hundrede kr. pr. måned, hvis du vælger det billigste fagforening frem for det dyreste. Men prisen bør ikke være alt. Du bør nemlig også vurdere, hvad den enkelte fagforening reelt set kan tilbyde dig af diverse services, herunder rådgivning og kurser. Måske ønsker du at blive medlem af en fagforening, der kan give dig en fagspecifik vejledning inden for dit fag frem for en tværfaglig fagforening, der henvender sig til en bred gruppe af lønmodtagere.

Samtidig kan man som lønmodtager også opleve, at de fleste medarbejdere på ens arbejdsplads er forankret i en specifik fagforening, hvorfor det måske kan forekomme som en naturlig ting, at man selv bliver en del af selvsamme fagforening.

Ingen kan dog tvinge dig ind i en specifik fagforening – det er faktisk helt og holdent dit eget valg, om du overhovedet vil være med i en fagforening.